Skip to main content

Samenwerking met Arene bij huisartsenzorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

In Nederland worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De verwachting is dat het om veel mensen gaat die langere tijd in Nederland zullen verblijven. Arene online huisartsenpraktijk kan de verwachte druk op regionale huisartsenorganisaties verlagen bij de zorg voor deze Oekraïense vluchtelingen, door met hen samen te werken. Arene online huisartsenpraktijk kan in heel Nederland huisartsenzorg bieden en heeft veel ervaring met anderstaligen.

Ruime ervaring met zorg voor Oekraïners

Arene kan overal in Nederland huisartsenzorg bieden

In Nederland zijn er veel Oekraïense vluchtelingen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. De zorg voor deze groepen brengt door de taalbarrière extra uitdagingen met zich mee, naast het bestaande huisartsentekort. Arene heeft ruime ervaring met zorg verlenen in een andere taal. Arene is een digital first huisartsenpraktijk waarbij kwalitatieve goede eerstelijns huisartsenzorg in de volle breedte wordt aangeboden. Door het model van Arene - digitaal beoordeling door een huisarts als het kan, naar de lokale huisarts als het moet - kan Arene overal in Nederland huisartsenzorg bieden.

Interesse? Neem dan contact op met Erik Kop, Praktijk-/Netwerkmanager.

Online zorg door Arene

Arene voorziet Oekraïense vluchtelingen van adequate huisartsenzorg vanuit een online huisartsenpraktijk. Vluchtelingen van samenwerkende opvanglocaties kunnen zich aanmelden bij Arene. Als er een fysiek consult nodig is, gebeurt dit door een lokale huisarts. Het medische dossier is voor beide partijen toegankelijk. De App van Arene is in het Oekraïens beschikbaar. Ook werkt Arene samen met tolken. Arene biedt zorg via chat in de eigen App (e-consult), telefoon en beeldbellen.

Toegevoegde waarde Arene

Arene heeft > 25.000 Oekraïense vluchtelingen als patiënt. Vaak is dit een probleem voor lokale huisartsenpraktijken, omdat zij vol zitten en de taal niet machtig zijn. Arene heeft inmiddels veel ervaringen met digitale zorg in een andere taal. Arene registreert de vluchtelingen in Huisarts Informatie Systeem (HIS), zodat er dossiervorming plaatsvindt. Als fysieke beoordeling nodig is, zorgt Arene voor het plannen van de afspraak bij één van de aangesloten regionale huisartsen en verdeelt zo de belasting voor de praktijken. Arene zorgt voor toegang tot het HIS voor de beoordelend huisarts. Ook voorziet Arene de lokale huisarts van de benodigde informatie/formulieren. Arene sluit zich hiervoor per regio aan bij de zorgpartners in het netwerk van de lokale huisarts. 

Gemeenten

Arene kan gemeenten helpen met de zorg voor Oekraïense vluchtelingen die lokaal worden opgevangen. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor opgevangen vluchtelingen. Vaak kan dit een probleem zijn als de lokale huisartsenpraktijken vol zitten en geen ruimte hebben voor extra consulten. Arene kan de druk op regionale huisartsenorganisaties verlagen door de zorg voor deze groepen over te nemen. Interesse? Neem dan contact op.

Uitdagingen vluchtelingen

Behalve communicatieproblemen vanwege de taalbarrière brengt de zorg voor Oekraïense vluchtelingen meer uitdagingen met zich mee. Er is een gebrek aan informatie over de zorg in Nederland en mede daardoor ook weinig vertrouwen in de zorg. De gemeente moet vaak bemiddelen in afspraken met de huisarts of tolken tijdens een consult. Om dit tegen te gaan heeft Arene de eigen Arene app vertaald naar het Oekraïens. Daarnaast is er vaak geen voorgeschiedenis bekend of is er sprake van patiëntendossier. Om die reden registreren wij vluchtelingen in het HIS, zodat er dossiervorming plaatsvindt. Ook nemen we het administratief tijdrovende proces van declaraties over.

Hoe werkt de zorg voor Oekraïense vluchtelingen

  • Arene registreert de vluchtelingen, samen met de opvanglocaties, in hun Huisarts Informatie Systeem (HIS), zodat er dossiervorming plaatsvindt.

  • De website en app van Arene zijn in het Oekraïens beschikbaar, zodat Oekraïense vluchtelingen zichzelf kunnen registreren bij Arene en eenvoudiger met hun zorgvraag terecht kunnen bij Arene

  • Onze huisartsen en doktersassistenten van Arene zijn op reguliere weekdagen van 8.00-17.00 uur telefonisch en via beeldbellen bereikbaar voor (zorg)vragen.

  • Als fysieke beoordeling nodig is, zorgt Arene voor het plannen van de afspraak en voor toegang tot het HIS voor de lokale huisarts.

  • Lokale huisartsen krijgen het passantentarief voor een fysiek consult.

  • Na elke maand ontvangt de huisarts een overzicht van de gedeclareerde verrichtingen en vindt uitbetaling plaats. 

  • Arene neemt de administratieve verwerking van declaraties over en brengt daarvoor geen kosten in rekening.

  • Van de regionale huisartsenorganisatie vragen wij dat zorggedragen wordt voor een sluitend rooster voor beoordeling op reguliere weekdagen.